IMPRESSUM

Selecteer de taal

Verantwoordelijke uitgever : 

HOTEL RESTAURANT DIMMER SARL
Messieurs François et Jean-Paul Dimmer
Grenzwee, 2-4 
L-9392 Wallendorf-Pont

Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg : B96878

Copyright  

Inhoud en foto's : Hotel Restaurant Dimmer Sarl 
Ontwerp, de structuur en de opvatting van de website : Tourismia Sarl 

Alle teksten, afbeeldingen of andere inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. 
Elke reproductie, distributie of gebruik dan ook is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 
 


Website-Productie 

Tourismia Sarl 
19, rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg 

www.tourismia.com 

Web Hosting 

OVH SAS 
2 rue Kellermann 
F-59100 Roubaix 

Disclaimer 

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen. 

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle zijn wij niet aansprakelijk voor de inhouden van de externe links. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze via links verbonden pagina's rust uitsluitend bij de dienovereenkomstige providers.

Follow us